Promocje i aktualności:


Materiały do pobrania

Instrukcje, dane projektowe, karty katalogowe

Typ
baterii
Karta

katalogowa
Dane

projektowe
Instrukcja

eksploatacji
OPzS PerfectBATER Karta katalogowa OPzS Perfect 2019-07 (1807)BATER Dane projektowe OPzS Perfect 2014-10 (1323)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2739)
OPzS OptimaBATER Karta katalogowa OPzS Optima 2019-07 (1304)BATER Dane projektowe OPzS Optima 2014-10 (1078)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2739)
OPzS ClassicBATER Karta katalogowa OPzS Classic 2014-10 (1550)BATER Dane projektowe OPzS Classic 2014-10 (1480)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2739)
OPzS BlokBATER Karta katalogowa OPzS blok 2014-10 (1246)BATER Dane projektowe OPzS blok 2014-10 (1064)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2739)
SOPzS SolarBATER Karta katalogowa SOPzS 2019-07 (1704)BATER Dane projektowe SOPzS 2014-10 (1139)BATER Instrukcja SOPzS 2014-10 (1307)
POPzS SolarBATER Karta katalogowa POPzS 2019-07 (1611)BATER Dane projektowe POPzS 2014-10 (1006)BATER Instrukcja POPzS 2019-07 (1294)
PzSBATER Karta katalogowa PzS 2019-07 (1337)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2729)
PzBBATER Karta katalogowa PzB 2019-07 (726)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2729)
Korek rekombinacyjny klasyczny RecPlug 1BATER Korek rekombinacyjny Plug Type1 2018-10 (725)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (668)
Korek rekombinacyjny z zaworem RecPlug 2BATER Korek rekombinacyjny Plug Type2 2019-07 (585)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (668)
Korek rekombinacyjny RecPlug 3BATER Recombination Plug Type3 2019-07 (13)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (668)

Pozostałe dokumenty do pobrania

ElementPlik
Wzór dziennika pracy baterii trakcyjnej typu PzS, PzBInstrukcja Eksploatacji z wzorem dziennika pracy baterii - TRAKCJA (12320)
Formularz reklamacyjnyFormularz Reklamacyjny (2044)
Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowejWzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowej (2825)
Wzór Karty Przekazania OdpaduWzór Karty Przekazania Odpadu (3266)