Promocje i aktualności:


Materiały do pobrania

Instrukcje, dane projektowe, karty katalogowe

Typ
baterii
Karta

katalogowa
Dane

projektowe
Instrukcja

eksploatacji
OPzS PerfectBATER Karta katalogowa OPzS Perfect 2019-07 (1890)BATER Dane projektowe OPzS Perfect 2014-10 (1376)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2859)
OPzS OptimaBATER Karta katalogowa OPzS Optima 2019-07 (1351)BATER Dane projektowe OPzS Optima 2014-10 (1114)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2859)
OPzS ClassicBATER Karta katalogowa OPzS Classic 2014-10 (1620)BATER Dane projektowe OPzS Classic 2014-10 (1538)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2859)
OPzS BlokBATER Karta katalogowa OPzS blok 2014-10 (1289)BATER Dane projektowe OPzS blok 2014-10 (1096)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2859)
SOPzS SolarBATER Karta katalogowa SOPzS 2019-07 (1821)BATER Dane projektowe SOPzS 2014-10 (1178)BATER Instrukcja SOPzS 2014-10 (1340)
POPzS SolarBATER Karta katalogowa POPzS 2019-07 (1655)BATER Dane projektowe POPzS 2014-10 (1043)BATER Instrukcja POPzS 2019-07 (1336)
PzSBATER Karta katalogowa PzS 2019-07 (1418)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2847)
PzBBATER Karta katalogowa PzB 2019-07 (773)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2847)
Korek rekombinacyjny klasyczny RecPlug 1BATER Korek rekombinacyjny Plug Type1 2018-10 (784)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (707)
Korek rekombinacyjny z zaworem RecPlug 2BATER Korek rekombinacyjny Plug Type2 2019-07 (634)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (707)
Korek rekombinacyjny RecPlug 3BATER Recombination Plug Type3 2019-07 (65)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (707)

Pozostałe dokumenty do pobrania

ElementPlik
Wzór dziennika pracy baterii trakcyjnej typu PzS, PzBInstrukcja Eksploatacji z wzorem dziennika pracy baterii - TRAKCJA (12667)
Formularz reklamacyjnyFormularz Reklamacyjny (2110)
Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowejWzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowej (2925)
Wzór Karty Przekazania OdpaduWzór Karty Przekazania Odpadu (3476)