Promocje i aktualności:


Materiały do pobrania

Instrukcje, dane projektowe, karty katalogowe

Typ
baterii
Karta

katalogowa
Dane

projektowe
Instrukcja

eksploatacji
OPzS PerfectBATER Karta katalogowa OPzS Perfect 2019-07 (1941)BATER Dane projektowe OPzS Perfect 2014-10 (1416)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2938)
OPzS OptimaBATER Karta katalogowa OPzS Optima 2019-07 (1389)BATER Dane projektowe OPzS Optima 2014-10 (1143)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2938)
OPzS ClassicBATER Karta katalogowa OPzS Classic 2014-10 (1661)BATER Dane projektowe OPzS Classic 2014-10 (1572)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2938)
OPzS BlokBATER Karta katalogowa OPzS blok 2014-10 (1321)BATER Dane projektowe OPzS blok 2014-10 (1122)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2938)
SOPzS SolarBATER Karta katalogowa SOPzS 2019-07 (1890)BATER Dane projektowe SOPzS 2014-10 (1208)BATER Instrukcja SOPzS 2014-10 (1365)
POPzS SolarBATER Karta katalogowa POPzS 2019-07 (1695)BATER Dane projektowe POPzS 2014-10 (1070)BATER Instrukcja POPzS 2019-07 (1363)
PzSBATER Karta katalogowa PzS 2019-07 (1503)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2923)
PzBBATER Karta katalogowa PzB 2019-07 (822)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2923)
Korek rekombinacyjny klasyczny RecPlug 1BATER Korek rekombinacyjny Plug Type1 2018-10 (840)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (737)
Korek rekombinacyjny z zaworem RecPlug 2BATER Korek rekombinacyjny Plug Type2 2019-07 (666)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (737)
Korek rekombinacyjny RecPlug 3BATER Recombination Plug Type3 2019-07 (99)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (737)

Pozostałe dokumenty do pobrania

ElementPlik
Wzór dziennika pracy baterii trakcyjnej typu PzS, PzBInstrukcja Eksploatacji z wzorem dziennika pracy baterii - TRAKCJA (12856)
Formularz reklamacyjnyFormularz Reklamacyjny (2164)
Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowejWzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowej (2997)
Wzór Karty Przekazania OdpaduWzór Karty Przekazania Odpadu (3550)