Promocje i aktualności:


Materiały do pobrania

Instrukcje, dane projektowe, karty katalogowe

Typ
baterii
Karta

katalogowa
Dane

projektowe
Instrukcja

eksploatacji
OPzS PerfectBATER Karta katalogowa OPzS Perfect 2019-07 (1911)BATER Dane projektowe OPzS Perfect 2014-10 (1394)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2900)
OPzS OptimaBATER Karta katalogowa OPzS Optima 2019-07 (1371)BATER Dane projektowe OPzS Optima 2014-10 (1128)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2900)
OPzS ClassicBATER Karta katalogowa OPzS Classic 2014-10 (1641)BATER Dane projektowe OPzS Classic 2014-10 (1559)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2900)
OPzS BlokBATER Karta katalogowa OPzS blok 2014-10 (1305)BATER Dane projektowe OPzS blok 2014-10 (1110)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2900)
SOPzS SolarBATER Karta katalogowa SOPzS 2019-07 (1856)BATER Dane projektowe SOPzS 2014-10 (1189)BATER Instrukcja SOPzS 2014-10 (1351)
POPzS SolarBATER Karta katalogowa POPzS 2019-07 (1669)BATER Dane projektowe POPzS 2014-10 (1055)BATER Instrukcja POPzS 2019-07 (1347)
PzSBATER Karta katalogowa PzS 2019-07 (1469)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2890)
PzBBATER Karta katalogowa PzB 2019-07 (804)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2890)
Korek rekombinacyjny klasyczny RecPlug 1BATER Korek rekombinacyjny Plug Type1 2018-10 (807)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (723)
Korek rekombinacyjny z zaworem RecPlug 2BATER Korek rekombinacyjny Plug Type2 2019-07 (651)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (723)
Korek rekombinacyjny RecPlug 3BATER Recombination Plug Type3 2019-07 (82)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (723)

Pozostałe dokumenty do pobrania

ElementPlik
Wzór dziennika pracy baterii trakcyjnej typu PzS, PzBInstrukcja Eksploatacji z wzorem dziennika pracy baterii - TRAKCJA (12784)
Formularz reklamacyjnyFormularz Reklamacyjny (2138)
Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowejWzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowej (2963)
Wzór Karty Przekazania OdpaduWzór Karty Przekazania Odpadu (3525)