Promocje i aktualności:


Materiały do pobrania

Instrukcje, dane projektowe, karty katalogowe

Typ
baterii
Karta

katalogowa
Dane

projektowe
Instrukcja

eksploatacji
OPzS PerfectBATER Karta katalogowa OPzS Perfect 2019-07 (1839)BATER Dane projektowe OPzS Perfect 2014-10 (1349)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2791)
OPzS OptimaBATER Karta katalogowa OPzS Optima 2019-07 (1323)BATER Dane projektowe OPzS Optima 2014-10 (1095)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2791)
OPzS ClassicBATER Karta katalogowa OPzS Classic 2014-10 (1572)BATER Dane projektowe OPzS Classic 2014-10 (1502)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2791)
OPzS BlokBATER Karta katalogowa OPzS blok 2014-10 (1263)BATER Dane projektowe OPzS blok 2014-10 (1079)BATER Instrukcja OPzS 2014-10 (2791)
SOPzS SolarBATER Karta katalogowa SOPzS 2019-07 (1753)BATER Dane projektowe SOPzS 2014-10 (1153)BATER Instrukcja SOPzS 2014-10 (1320)
POPzS SolarBATER Karta katalogowa POPzS 2019-07 (1633)BATER Dane projektowe POPzS 2014-10 (1023)BATER Instrukcja POPzS 2019-07 (1310)
PzSBATER Karta katalogowa PzS 2019-07 (1373)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2783)
PzBBATER Karta katalogowa PzB 2019-07 (745)BATER Instrukcja PzS i PzB 2014-05 (2783)
Korek rekombinacyjny klasyczny RecPlug 1BATER Korek rekombinacyjny Plug Type1 2018-10 (752)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (688)
Korek rekombinacyjny z zaworem RecPlug 2BATER Korek rekombinacyjny Plug Type2 2019-07 (606)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (688)
Korek rekombinacyjny RecPlug 3BATER Recombination Plug Type3 2019-07 (39)BATER Instrukcja RecPlug 2015-12 (688)

Pozostałe dokumenty do pobrania

ElementPlik
Wzór dziennika pracy baterii trakcyjnej typu PzS, PzBInstrukcja Eksploatacji z wzorem dziennika pracy baterii - TRAKCJA (12485)
Formularz reklamacyjnyFormularz Reklamacyjny (2075)
Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowejWzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowej (2853)
Wzór Karty Przekazania OdpaduWzór Karty Przekazania Odpadu (3339)