Metody ładowania baterii trakcyjnych

Rozróżniamy dwie metody ładowania baterii trakcyjnych.

Ładowanie metodą stałego natężenia prądu (I).

Akumulatory podłącza się do źródła prądu stałego (prostownik o napięciu zgodnym z napięciem baterii akumulatorów). Ładowanie można prowadzić:

  • jednostopniowo: I=9A do oznak pełnego naładowania. Czas ładowania wyniesie ok. 16,5h.
  • dwustopniowo: I stopień I=30A do czasu rozpoczęcia gazowania, tj. do napięcia 2,4V/ogniwo; II stopień I=9A do oznak pełnego naładowania.

Czas ładowania wyniesie ok. 12h.

Ładowanie metodą stałego napięcia (U).

Do przeprowadzenia ładowania metodą stałego napięcia wymagane jest źródło prądu stałego o napięci 2,78V pomnożone przez ilość ogniw w baterii. Źródło prądu stałego musi zapewnić ograniczenie początkowego prądu ładowania do wartości 0,167 razy pojemność 5h baterii. Czas ładowania ok. 9h.

Oznaki pełnego naładowania:

Akumulator uważa się za naładowany jeżeli w ciągu dwóch ostatnich godzin ładowania prądem o stałej wartości, napięcie akumulatora i gęstość elektrolitu pozostają stałe (z uwzględnieniem zmian temperatury elektrolitu), a ponad to występuje intensywne gazowanie na płytach obu biegunowości.