Tel:

+48 22 664 87 87

E-mail:

sprzedaz@bater.pl

Blog

Firma Bater Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków publicznych

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej, ekologicznej technologii produkcji ogniw kwasowych będących wynikiem własnych prac b+r

Inwestycja polega na budowie hali przemysłowej oraz zakupie niezbędnych do uruchomienia produkcji maszyn, o łącznej wartości ponad 46,6 mln zł. Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowych baterii i ogniw, w których znajdzie zastosowanie opracowana przez Bater innowacja w procesie produkcji. Efektem innowacji jest przyspieszona formacja baterii, a ogniwa będą charakteryzowały się wyższą pojemnością, żywotnością oraz jednorodnością.

Projekt jest zgodny z celami określonymi w TPST WSL oraz w SZOP FE SL 2021-27 i prowadzi do dywersyfikacji gospodarczej podregionu górniczego – gliwickiego.

Zastosowanie automatycznych urządzeń wyeliminuje błędy operatorskie, obniży koszty wyrobu. Pozwoli to na wyższą konkurencyjność produktów.

Dodatkowymi efektami realizacji projektu będzie wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego i zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Grupą docelową projektu są osoby oraz kontrahenci dla których istotne są założenia realizacji zasad horyzontalnych w tym w zakresie zrównoważonego przemysłu z naciskiem na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę podczas tworzenia wyrobów.

Wartość projektu: 46 648 790,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 22 368 500 ,00 zł

Źródło finansowania to Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)