Prostowniki i zasilacze

W nowoczesnych, stałoprądowych systemach zasilania powszechne zastosowanie znajdują zasilacze buforowe PBI. Są one przede wszystkim dedykowane zakładom przemysłowym, w których z powodzeniem są wykorzystywane jako niezawodne i pewne źródło zasilania przeznaczone do ładowania baterii o różnych wartościach napięcia znamionowego. Dostarczają także niezbędną energię odbiornikom prądu stałego. Systemy PBI wykorzystują najnowocześniejsze możliwości techniczne i trendy stosowane w tego rodzaju zasilaczach. Moduły w nich zastosowane pracują niezależnie i równolegle, co umożliwia uzyskanie pracy redundantnej. Oznacza to że w sytuacji uszkodzenia jednego z nich, zasilacz nadal bezawaryjnie pracuje, dostarczając potrzebna ilość energii.

Zasilacze buforowe PBI są wyposażone w szereg najwyższej jakości podzespołów oraz nowoczesnych elementów półprzewodnikowych. Dzięki ich zastosowaniu urządzenia te w trakcie eksploatacji charakteryzują się ponadprzeciętną sprawnością i stabilnością parametrów technicznych. Zasilacz buforowy posiada mikroprocesorowy układ sterowania pracy przetwornicy, służący również kontrolowaniu stanu baterii. Posiada także liczne zabezpieczenia, które są efektywną ochroną przed przegrzaniem układów mocy, jak też działają przeciwzwarciowo.
Prostownik buforowy oraz inne tego rodzaju moduły przeznaczone są do montażu w szafach typu 19, gdzie wspólnie tworzą zwartą, zoptymalizowaną pod względem parametrów pracy konstrukcję. Cechą wspólną zasilaczy buforowych jest ich wyposażenie w bufory zdarzeń oraz bufory archiwalne. Umożliwiają one zapisywanie serii pomiarowych i archiwizację danych. Prostowniki tego typu posiadają także porty, za pomocą których mogą się komunikować z systemami komputerowym.

Oferujemy nowoczesne zasilacze buforowe, które ze względu na swoją budowę i parametry techniczne charakteryzują się wysoką stabilnością napięć i prądów wyjściowych. Cechują się także cichą pracą i ponadprzeciętną sprawnością. Są wyposażone w wielostopniowe filtry przeciwzakłóceniowe, co znacząco zmniejsza ilość emitowanych przez nie zakłóceń. Każdy prostownik buforowy posiada kontroler ciągłości obwodu baterii. Zapewnia kompensację temperaturową napięcia ogniwa oraz ogranicza prąd ładowania baterii. Umożliwia uniwersalne, bezprzerwowe i niezawodne zasilanie obwodów stałoprądowych.