Tel:

+48 22 664 87 87

E-mail:

sprzedaz@bater.pl

Blog

Termomodernizacja zakładu produkcyjnego w Gliwicach

Termomodernizacja zakładu produkcyjnego w Gliwicach

Zakończona sukcesem termomodernizacja z wymianą źródła ciepła budynku produkcyjnego BATER Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 311.

Firma Bater Sp. z o.o. myśląc globalnie, postanowiła zmierzyć się z problemem bezpośredniego, negatywnego wpływu nadmiernego zużycia energii na zanieczyszczenie otoczenia. Celem projektu dotowanego przez WFOŚiGW była termomodernizacja, w tym zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych oraz wszelakich zanieczyszczeń (w tym pyłów).

Zrealizowana termomodernizacja naszego budynku produkcyjnego w Gliwicach umożliwiła nam:

  • ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną w wyniku zmniejszenia strat cieplnych (ocieplenie ścian, stropodachów);
  • zmniejszenie współczynnika infiltracji (powietrza) poprzez wszelakie nieszczelności (ogrzewanie zimnego powietrza);
  • modernizację wewnętrznej instalacji grzewczej;
  • spełnienie wymagań odnośnie wszystkich badań środowiskowych (proekologia).

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji uzyskano stałą temperaturę w pomieszczeniach hali, co jest pożądane dla jakości produkcji. Zapewniono również naszym pracownikom wymagany poziom bezpieczeństwa oraz odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach produkcyjnych.