Korek rekombinacyjny z zaworem dwudrożnym RecPlug2

korek
BATER opracował korek rekombinacyjny regulowany zaworem dwudrożnym, który zamienia baterie OPzS w VRLA! Już dostępny w ofercie! Dlaczego nowy korek? Dzięki niemu możemy nareszcie połączyć zalety baterii z elektrolitem płynnym – ponad 20 letnią żywotność, stabilność, niezawodność i przewidywalność działania, z zaletami baterii VRLA – brakiem konieczności dolewania wody, małym zagrożeniem wybuchem i możliwością pracy we wspólnym pomieszczeniu z innymi urządzeniami. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, firma BATER opracowała najnowszej generacji korek rekombinacyjny regulowany zaworem dwudrożnym do zewnętrznej rekombinacji gazów w akumulatorach kwasowo-ołowiowych.

Zalety korka rekombinacyjnego z dwudrożnym systemem zaworów:

BEZPIECZEŃSTWO– zmniejszone wymagania dotyczące wentylacji do poziomu wymaganego przez baterie VRLA, minimalna emisja szkodliwych gazów z ciekłego elektrolitu, wygaszanie płomienia wstecznego i dwukierunkowa regulacja ciśnienia we wnętrzu rekombinatora zabezpiecza cały układ przed mechanicznym zniszczeniem w wyniku niekontrolowanego wzrostu bądź spadku ciśnienia. Możliwość ładowania baterii przy stałym napięciu 2,4V bez konieczności odkręcania rekombinatora. Przy wykonywaniu prac serwisowych można położyć korek rekombinacyjny w pozycji poziomej  bez ryzyka zniszczenia powierzchni aktywnej rekombinatora.
OSZCZĘDNOŚĆ– znacznie zmniejszona częstotliwość uzupełnienia elektrolitu; brak potrzeby wymiany rekombinatora w pełnym okresie eksploatacji baterii.
ELASTYCZNOŚĆ– możliwość dopasowania ilości korków do konkretnej pojemności akumulatora.

Jak działa nowy korek rekombinacyjny?

W czasie pracy akumulatora kwasowo-ołowiowego na skutek elektrolizy wodnego roztworu elektrolitu wydziela się wodór oraz tlen. Gazy te w powietrzu mogą tworzyć mieszaninę wybuchową. Dodatkowo w wyniku elektrolizy zmniejsza się ilość wody w elektrolicie, którą trzeba stosunkowo często uzupełniać w akumulatorze. Przemiana wodoru i tlenu w parę wodną jest procesem egzotermicznym. Ciepło emitowane podczas procesu rekombinacji we wnętrzu zamkniętej baterii znacznie przyśpiesza degradację elektrod ołowiowych zanurzonych w elektrolicie. Dlatego też korzystnie jest prowadzić proces rekombinacji z dala od elektrod, dzięki czemu zwiększa się żywotność całej baterii. W tej innowacyjnej konstrukcji gazy powstałe w czasie elektrolizy wody z elektrolitu po dotarciu do korka w sposób kontrolowany ulegają przemianie w parę wodną. Para wodna następnie kondensuje na ściankach rekombinatora. Po schłodzeniu w postaci wody spływa z powrotem do baterii. W celu uzyskania najefektywniejszej rekombinacji gazów przy budowie korka oprócz specjalnego katalizatora wykorzystano również system zaworów, które samoczynnie regulują ciśnienie we wnętrzu urządzenia dla osiągnięcia wartości najkorzystniejszej. W celu zachowania bezpieczeństwa eksploatacji nad układem regulującym ciśnienie w korku zamontowano dodatkowo jednostopniowy bezpiecznik do wodoru, w postaci ceramicznego wygaszacza płomienia. W tak skonstruowanym korku emisja gazów jest minimalna i bezpieczna dla najbliższego otoczenia. Nowy korek rekombinacyjny z systemem zaworów dwudrożnych, przy zachowaniu właściwej eksploatacji, zmniejsza częstotliwość prac serwisowych związanych z uzupełnianiem poziomu elektrolitu w baterii. Nowa konstrukcja zwiększa bezpieczeństwo użytkowania baterii w miejscach o ograniczonej wentylacji przy zachowaniu stopnia rekombinacji gazów na możliwie najwyższym poziomie.

Wymiary i parametry techniczne korków rekombinacyjnych dwudrożnych

korek-rekombinacyjny-z-zaworem-wymiary1

Typ rekombinatoraMaksymalne
napięcie
ładowania
[V]
Pojemność ogniwa
Qs [Ah]
Średnica A
[mm]
Średnica B
[mm]
Średnica C
[mm]
Wysokość H1
[mm]
Wysokość H2
[mm]
RecPlug2-500
RecPlug2-500LP
2,4do 50025405313211
RecPlug2-1000
RecPlug2-1000LP
2,4od 501 do 80025405313211
RecPlug2-1500
RecPlug2-1500LP
2,4od 80125405313211

Korek rekombinacyjny standardowy RecPlug1


BATER jest producentem korków rekombinacyjnych RecPlug1-500, RecPlug1-1000 i RecPlug1-1500.  Rozwiązanie BATER cechuje prosta, niezawodna  konstrukcja. Bezpośrednie usytuowanie w przestrzeni gazowej akumulatora elementu rekombinacyjnego, wymusza przepływ gazów przez złoże katalityczne i przez złoże absorbera, skutecznie zapobiegając ucieczce gazów do atmosfery. Taka konstrukcja znacznie poprawia bezpieczeństwo eksploatacji akumulatorów, wykluczając, w normalnych warunkach, wypływanie gazów do otoczenia, co oznacza eliminację możliwości zapłonu oraz konieczności uzupełniania wody.  Konstrukcja korka rekombinacyjnego BATER obejmuje zgłoszenie patentowe P362719. Korek rekombinacyjnyc BATER  jest ekonomiczny z punktu widzenia montażu i konserwacji.

Zasada działania i budowa korka rekombinacyjnego

korek2
Podczas ładowania chemicznych źródeł prądu przebiegają uboczne procesy rozpadu wody zawartej w elektrolicie na tlen i wodór. Gazy te uwalniane do atmosfery stwarzają groźbę wybuchu. Równocześnie następuje ubytek wody w elektrolicie, co wymusza konieczność okresowego jej uzupełniania. Metodą skutecznego zapobieżenia tym niekorzystnym zjawiskom jest stosowanie systemu zewnętrznej rekombinacji gazów. Celem konstruktorów urządzenia rekombinującego BATER było zapobieganie przepływowi gazów z akumulatora bezpośrednio do atmosfery.

Elementy składowe korka rekombinacyjnego:

Wymagania dotyczące zastosowania korka

Dla poprawnej pracy rekombinatora ogniwo powinno być właściwie uszczelnione. Specjalnej konstrukcji uszczelki sworzni oraz precyzyjne klejenie wieczek, potwierdzone testem ciśnieniowym sprawia, że ogniwa klasyczne BATER doskonale współpracują z korkami rekombinacyjnymi. Możliwość ładowania baterii przy stałym napięciu 2,4V bez konieczności odkręcania rekombinatora.

Zalety korka rekombinacyjnego.

Wymiary i parametry techniczne korków rekombinacyjnych

wymiary-rekombinatory-500-1000

ZastosowanieTyp rekombinatoraPojemność ogniwa
Qs [Ah]
Maksymalne napięcie ładowania
[V/ogn]
Średnica A
[mm]
Średnica B
[mm]
Średnica C
[mm]
Wysokość H1
[mm]
Wysokość H2
[mm]
OPzSRecPlug1-500do 5002,42440538011
OPzSRecPlug1-1000od 501 do 8002,424405311011
SOPzS / OGi / OPzSRecPlug1-1500każda2,424405311011