Instrukcje, dane projektowe, karty katalogowe

Typ bateriiKarta katalogowaDane projektoweInstrukcja eksploatacji
OPzS Perfect
OPzS Optima
OPzS Classic
OPzS Blok
SOPzS Solar
POPzS Solar
OGi Perfect
OGi Optima
OGi Blok
PzS
PzB
Korek rekombinacyjny klasyczny RecPlug 1
Korek rekombinacyjny z zaworem RecPlug 2
Korek rekombinacyjny RecPlug 3
SP
Baterie Wagonowe
BFS system uzupełniania poziomu wody
DGS system uzupełniania poziomu wody z odgazowaniem

Pozostałe dokumenty do pobrania

ElementPlik
Wzór dziennika pracy baterii trakcyjnej typu PzS, PzB
Formularz reklamacyjny
Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowej
Wzór Karty Przekazania Odpadu