Baterie stacjonarne

BATER jest polskim producentem wytwarzającym kompletne baterie stacjonarne klasyczne OPzS – produkuje zarówno ogniwa jak i podstawy. BATER jest także autoryzowanym przedstawicielem czołowego producenta baterii profesjonalnych VRLA: amerykańskiego koncernu EnerSys.

Zastosowanie baterii stacjonarnej

Profesjonale baterie stacjonarne znajdują zastosowanie jako awaryjne źródło zasilania w telekomunikacji, energetyce, przemyśle, szpitalach, obiektach użyteczności publicznej i na kolei. Ze względu na wysoką niezawodność stanowią pewne źródło zasilania sal operacyjnych, centrów telekomunikacyjnych, urządzeń telefonii komórkowej, urządzeń sterowania i zabezpieczeń w elektrowniach oraz rozdzielniach, układów oświetlenia awaryjnego oraz służą do magazynowania energii w elektrowniach słonecznych, wiatrowych i hybrydowych i wielu innych systemach o najwyższym stopniu odpowiedzialności.

Budowa baterii stacjonarnej

Bateria stacjonarna składa się z:

  • zespołu odpowiedniej ilości ogniw lub monobloków (akumulatorów wieloogniwowych), połączonych ze sobą szeregowo dla uzyskania żądanego napięcia roboczego; baterie można łączyć równolegle dla uzyskania większej pojemności, a tym samym dłuższego czasu rezerwy,
  • podstaw lub wielopółkowych regałów ustawianych na izolatorach, w celu wyeliminowania zjawiska utraty pojemności baterii na skutek płynięcia prądu upływu; baterie stacjonarne VRLA można także montować w szafach.

Grupy produktowe

BATER baterie klasyczne rezerwowe OPzS Classic, Optima, Perfect, OPzS Blok

BATER jest producentem kompletnych baterii stacjonarnych rezerwowych z elektrolitem płynnym z dodatnią płytą pancerną typu OPzS o żywotności ponad 20 lat. Produkujemy ogniwa OPzS oraz podstawy do baterii, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych.

Czytaj dalej

BATER baterie klasyczne rezerwowe OGi Optima, Perfect

BATER jest producentem kompletnych baterii stacjonarnych rezerwowych z elektrolitem płynnym z dodatnią płytą pancerną typu OGi o żywotności ponad 20 lat. Produkujemy ogniwa OGi oraz podstawy do baterii, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych.

Czytaj dalej

BATER baterie klasyczne cykliczne SOPzS i POPzS solar

BATER jest producentem kompletnych baterii do pracy cyklicznej w instalacjach solarnych i wiatrowych. Baterie typu SOPzS i POPzS z elektrolitem płynnym z dodatnią płytą pancerną o żywotności 1500 cykli DOD 80%.

Czytaj dalej

Podstawy i regały do baterii stacjonarnych

BATER jest producentem odpornych na korozję wszystkich rodzaje podstaw jenorzędowych, dwurzędowych i schodkowych oraz regałów wielopółkowych pod baterie stacjonarne OPzS i VRLA. Podstawy i regały są wykonane z profilu kwadratowego i pokrywane polietylenem metodą fluidyzacji.

Czytaj dalej

Akumulatory VRLA EnerSys żelowe i AGM

BATER jest autoryzowanym przedstawicielem koncernu EnerSys produkującego profesjonalne akumulatory VRLA żelowe i AGM rezerwowe. EnerSys to czołowy producent na świecie, najwyższej jakości baterii przemysłowych. Akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid) są bateriami szczelnymi.

Czytaj dalej

Baterie EnerSys wielkopowierzchniowe PowerSafe Plante i pastowane PowerSafe OP

Baterie EnerSys PowerSafe Plante są oparte na 100 letnim doświadczeniu w produkowaniu akumulatorów, oferują ekstremalnie długą żywotność, wysoką niezawodność i bardzo dużą wydajność.

Czytaj dalej

Bateria SP

Typoszereg baterii stacjonarnych SP został zaprojektowany jako rezerwowe źródło zasilania odbiorów wymagających najwyższego poziomu niezawodności zasilania.

Czytaj dalej

Wyposażenie dodatkowe do baterii stacjonarnych

BATER ma w swojej ofercie niezbędne do prawidłowego montażu i eksploatacji baterii stacjonarnych urządzenia pomiarowe i specjalistyczne narządzia.

Czytaj dalej

Prostowniki i zasilacze

Oferujemy impulsowe zasilacze buforowe PBI oraz zasilacze serii ZB i ZBDM do zasilania obwodów stałoprądowych.

Czytaj dalej