Zakład produkcji akumulatorów Bater Gliwice

ZAKŁAD PRODUKCYJNY BATER GLIWICE z tradycją sięgającą 1982 roku.

W 2007r. Bater stał się właścicielem 100% udziałów w firmie Elmar-Zremb Baterie, a w 2009r. ostatecznie zakończył się proces połączenia Spółek na zasadach określonych w art. 492 §1 pkt1 KSH poprzez przejęcie przez Bater Sp. z o.o. spółki Elmar-Baterie Sp. z o.o.

Rozpoczęto przygotowania do całkowitej modernizacji fabryki, która przy udziale środków strukturalnych UE zakończyła się w maju 2011r. Został zrealizowany projekt „Uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji ogniw kwasowo-ołowiowych” w ramach działania POIG 4.3 „Kredyt Technologiczny”.  W rezultacie  Bater dysponuje jedną z najnowocześniejszych linii produkcji ogniw trakcyjnych i stacjonarnych w Europie.
Celem tej gruntownej przebudowy było zwiększenie wydajności, oraz skrócenie czasu realizacji zamówień. Zastosowanie kompletnej, w pełni automatycznej linii produkcyjnej z urządzeniami najwyższej światowej klasy zapewni elastyczność produkcji, z zachowaniem najwyższego poziomu jakości.

Nasza nowoczesna linia produkcyjna składa się między innymi z następujących maszyn:

  •  Automatyczna linia do produkcji płyt dodatnich w technologii napełniania na mokro, renomowanej firmy HADI AUSTRIA.
  •  Wysokowydajna odlewarka kratek płyty ujemnej z pełnym kompletem form  WIRTZ USA.
  •  Gwarantująca najwyższą jakość i powtarzalność linia pastująca płyty ujemnej z najnowszym sterowaniem hydraulicznym (SUPRAMAC) – MAC USA
  •  Gwarantujący pełną powtarzalność mikser do przygotowania pasty wyposażony w komputer sterujący z pamięcią receptur OXMASTER USA.
  •  Zapewniające właściwe, komputerowo sterowane parametry temperatury i wilgotności powietrza  podczas sezonowania płyt komory suszarnicze CATELLI WŁOCHY
  •  Nowoczesna, automatyczna linia do montażu ogniw trakcyjnych LAPNEUMATICA WŁOCHY wyposażona w sterowniki przemysłowe Siemens S7.
  •  Automatyczny, hermetyczny system silosowy do składowania i transportu PbO oraz minii.
  •  System recyklingu pasty zapewniający oszczędności w zużyciu stopów ołowiu.
  •  Najwyższej klasy, wysokoskuteczne filtry mokre i workowe gwarantujące pełne bezpieczeństwo pracy operatorów urządzeń, oraz ochronę środowiska naturalnego

Projekt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładu produkcyjnego Bater Sp. z o.o w Gliwicach” o wartości 588549 PLN został zrealizowany w latach 2018-2020 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

OT 12cmx6cm (2)