Korek rekombinacyjny

BATER opracował i opatentował korek rekombinacyjny

praktycznie eliminujący konieczność uzupełniania wody w bateriach klasycznych z elektrolitem płynnym oraz zmniejszającym ryzyko wybuchu do poziomu baterii VRLA. Dzięki temu zmniejszamy koszty eksploatacjii oraz koszty związane z wentylacją pomieszczenia.

Dlaczego należy stosować korek rekombinacyjny?

Podczas ładowania chemicznych źródeł prądu przebiegają uboczne procesy rozpadu wody zawartej w elektrolicie na tlen i wodór. Gazy te uwalniane do atmosfery stwarzają groźbę wybuchu. Równocześnie następuje ubytek wody w elektrolicie, co wymusza konieczność okresowego jej uzupełniania. Metodą skutecznego zapobieżenia tym niekorzystnym zjawiskom jest stosowanie systemu zewnętrznej rekombinacji gazów. Korek rekombinacyjny BATER zapobiega wydzielaniu gazów z akumulatora bezpośrednio do atmosfery. Jednocześnie umożliwia uzupełnienie nieznacznych ubytków wody, co jest niemożliwe w przypadku baterii VRLA. Dlatego też baterie klasyczne z korkiem rekombinacyjnym mają znacznie dłuższą żywotność niż baterie VRLA, w których nie ma możliwości uzupełniania ubytków wody.