Jakość usług i produktów

Nasze produkty i usługi spełniają wszystkie światowe normy i standardy, a wykwalifikowana kadra techniczna zapewnia Klientom profesjonalną obsługę. Wewnętrzny system jakości certyfikowany ISO 9001:2001, pozwala zapewnić najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów. Certyfikat ISO 14001:2005 gwarantuje zachowanie najostrzejszych norm środowiskowych. Nasz program gospodarowania odpadami uzyskał także zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Potwierdzeniem jakości naszych produktów i usług są stosowne certyfikaty:

Gospodarowanie Odpadami (1797)